Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với Pilz Vietnam

  0973.013.066

  Hỗ trợ trực tuyến

  Danh mục sản phẩm

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 9
   • Khách Khách 9
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0087692

  Bảng giá

  Relays an toàn Pilz, pnoz x3 Pilz, pnoz s4 Pilz, pnoz Pilz, PNOZ s3 Pilz, Relays Pilz,PNOZ s6 Pilz,Servo motor Pilz, plc Pilz,Sensor Pilz - Pilz Vietnam - ANS Vietnam 

  Đăng bởiAdmin
   

   

   

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSS SB 3006-3 DP-S
  Code: 301600

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSSu H SB
  Code: 312010
  (Model: PSSU H SB)

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSSu E F PS
  Code: 312190
  (Model: PSSU E F PS)

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSSu E F 2DO 2
  Code: 312215
  (Model: PSSU E F 2D0 2)

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSSu E F 4DI
  Code: 312200
  (Model: PSSU E F 4DI)

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSSu E F PS-P-T
  Code: 314185
  (Model: PSSU E F PS-P-T)

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Cable conection computer with CPU
  Model: PSS Conv USB / RS 485
  Code: 305161
  (Model: PSS CONV USB/485)

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Software Basic Licence PSS Win pro full
  Code: 301288B

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSS ZKL 3006-3
  Code: 300914

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSS SB SUB-D4
  Code: 311040
  Conector Plug for SafetyBus between
  PSS SB 3006-3 DP-S and PSSU H SB

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Buscable
  Model: PSS SB BUSCABLE0
  Code: 311070
  (Model: PSS SB)
  SafeBus Network Cable

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSSu BP 1/8 S
  Code: 312600
  (Model: PSSU BP 1/8S)
  (Recommended 12 ea for System Config.)

  100% Swizerland / Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SafetyBUS
  Model: PSSu BS 1/8 S
  Code: 312650
  (Model: PSSU BS 1/8S)
  (Recommended 14 ea for System Config.)

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
  (PNOZ S11/24VDC)
  Material: 750105

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
  (PNOZ S11/24VDC)
  ID No.: 750111

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  ID No.: 774319
  PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  Replaced by: 750104
  Commodity code: 85364190
  (Model: 474 760)
  PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Multifunctional controllers
  Code: 773110
  Commodity code: 85371091
  PNOZ m0p base unit not expandable

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Safety gate components
  Replaced by: 506335
  Commodity code: 85365019
  PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm
  (PSEN 1.1p-22
  ID No. : 524122)

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Safety gate components
  Code: 514120
  Commodity code: 85365019
  PSEN 1.1-20 / 1  actuator

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  Code: 750107
  PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  Model: 750104
  Commodity code: 85364190
  PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Functional Controllers
  Model: PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S
  (Model: PSSSB3006-3ETH-2DP-S)
  Code: 301790

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ 10 24 VAC 6n/o 4n/c
  Code: 774000
  Commodity code: 85364190
  (Contact relay:8NO,1NC.
   -PZE10:Input voltage:240Vac-Output:24Vdc)

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c
  Code: 774140
  Commodity code: 85364190
  (input voltage:240Vac -Output voltage:24Vdc)

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s3 24VDC 2 n/o
  Code: 750103

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
  Code: 751106

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
  Code: 750107

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t
  Code: 750109

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
  Code: 750111

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PSEN cs4.1p 1switch
  (PSEN cs4.1p)
  Code: 541160

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1
  (PSEN cs4.2p)
  Code: 541210

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ 10 24 VAC 6n/o 4n/c
  Code: 774000
  (Contact relay:8NO,1NC.
   -PZE10:Input voltage:240Vac-Output:24Vdc)

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c
  Code: 774140
  Commodity code: 85364190
  (input voltage:240Vac -Output voltage:24Vdc)

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
  Code: 774300
  Commodity code: 85364190

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ 11 230-240VAC 240VDC 7n/o 1n/c
  Code: 774086
  Commodity code: 85364900

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
  Code: 774550
  Commodity code: 85364900

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
  Replaced by: 774552
  (Code 774555 is discontinued)
  Commodity code: 85364900

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
  Code: 774550
  Commodity code: 85364900

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
  Code: 774300
  Commodity code: 85364190

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
  Code: 774530
  Commodity code: 85364190

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
  Code: 774300
  Commodity code: 85364190

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Functional controllers
  PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S
  Code: 301790
  Commodity code: 85371091

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  Replaced by: 750104
  Commodity code: 85364190
  (Model: 474 760)
  PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
  (Emergency stop relay and safety gate monitor in accordance with EN 60204 and IEC 204-1. Single and dual channnel operation. Operating voltage 24VDC.3 n/o 1 n/c. 22,5mm width. SILcl 3. Plugable terminals in screw
  technology)

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
  (PNOZ S11/24VDC)
  Material: 750105
  Commodity code: 85364190
  Note: Emergency stop relay and safety gate monitor in accordance with EN 60204 and IEC 204-1. Single and dual channnel operation. Operating voltage
  24VDC.2 n/o 2 n/o delay (time = 0-300s) 22,5mm width. SILcl 3. Plugable terminals in screw technology.

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Safety gate components
  PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
  Code: 535120
  Commodity Code: 85389091

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
  Code: 774606
  Commodity code: 85364900

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so
  Code: 774609
  Commodity code: 85364190

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X9 42VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
  Code: 774601
  Commodity code: 85364190

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
  Code: 774605
  Commodity code: 85364900

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
  Code: 774310
  Commodity code: 85364190

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PZE X4 24VDC 4n/o
  Code: 774585
  Commodity code: 85364190

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, electrical safety
  S1MN 24VAC/DC 2c/o
  Code: 839400

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s1 24VDC 2 n/o
  Code: 750101

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
  Code: 750106

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relay
  Model: PW-1PK-97127
  Note: Ngưng SX & k model thay thế

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
  Code: 750105

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  Model: 750107
  PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
  Code: 774318

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
  Code: 774314

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  Code: 774505

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  Model: 750107
  Commodity code: 85364190
  PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
  Code: 774150

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PILZ 774306 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
  Code: 774306

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Industrial communication
  PNOZ mc3p Profibus
  Art No.: 773721

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Multifunctional controllers
  PNOZ m1p base unit
  Art No.: 773100

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  I/O
  PNOZ mi1p 8 input
  Art No.: 773400

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  I/O
  PNOZ mo1p 4 so
  Art No.: 773500

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  I/O
  PNOZ ms2p
  Art No.: 773810

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
  Part No.: 777951

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
  Part No.: 777302

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
  Order No.: 774790
  (474790)

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
  Code: 774300
  Commodity code: 85364190

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ XV3P 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
  Code: 777510

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  PMCprimo Drive
  Article No.: 8172796

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Functional controllers
  PMCprimo Baugruppe2.00/21/A/3
  Article No.: 8175994

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c
  Code: 774730

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
  Code: 774080

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c
  Code: 774730

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
  Code: 774080

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  I/O
  PNOZ ms3p standstill / speed monitor
  Code: 773820

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  I/O
  PNOZ ms2p
  Code: 773810

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Safety gate components
  PSEN cs4.2p 1switch
  Code: 541260

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Safety gate components
  PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
  Code: 541210

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
  Code: 751111

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c t
  Code: 751109

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
  Code: 751107

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
  Code: 751106

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s3 24VDC 2 n/o
  Code: 750103

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PSEN cs4.1p 1switch
  Code: 541160

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Safety gate components
  PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
  Code: 541110

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c
  Code: 774730

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s3 24VDC 2 n/o
  Code: 750103

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
  Code: 750106

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
  Model: 750107

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t
  Code: 750109

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
  Material: 750111

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
  Code: 751111

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Safety gate components
  PSEN cs4.2p 1switch
  Code: 541260

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PSEN cs4.1p 1switch
  Code: 541160

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Multifunctional controllers
  PNOZ m1p base unit
  Pilz ID: 773100

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Chipcard  32kB
  PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
  Pilz ID: 779211
  (77921)
  MOQ = 10 pcs

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SAFETY SWITCH
  PSEN cs3.1   1 actuator
  Pilz ID: 541080
  Note: MOQ = 10 pcs

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  SAFETY SWITCH
  PSEN cs3.1   1 actuator
  (PSEN cs3.1 V 1.0)
  Pilz ID: 541080
  Note: MOQ = 10 pcs

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  I/O
  PNOZ mo1p 4 so
  Art No.: 773500

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  I/O
  PNOZ ms2p standstill / speed monitor
  Art No.: 773810

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c
  (PNOZ 10 24VDC 6S40)
  ID Pilz: 774000

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  PSSnet SLL 5T
  Code: 380600

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
  Part No.: 777951

  100% Germany Origin

  Pilz Vietnam

  Relays, functional safety
  PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
  Part No.: 777302

   

  © Copyright 2011 Pilz Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại : 0938.214.498       

  Email : canh.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói