Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với Pilz Vietnam

  0973.013.066

  Hỗ trợ trực tuyến

  Danh mục sản phẩm

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 32
   • Khách Khách 32
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0087715

  Bảng giá

  Relays an toàn Pilz, pnoz x3 Pilz, pnoz s4 Pilz, pnoz Pilz, PNOZ s3 Pilz, Relays Pilz,PNOZ s6 Pilz,Servo motor Pilz, plc Pilz,Sensor Pilz - Pilz Vietnam - ANS Vietnam 

  Đăng bởiAdmin
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZ X
  MODELLO CODICE TENSIONE CONTATTI LARGH./P.
  PNOZ X; Moduli Espansione Contatti-Istantanei
  PZE X4 774585 24DC 4NA 22,5
  PZE X4P 777585 24DC 4NA 22,5-Vite
  PZE X4P C 787585 24DC 4NA 22,5-Molla
  PZE X4.1P 777587 24DC 4NA 22,5-Vite
  PZE X4.1P 777588 24..240AC/DC 4NA 22,5-Vite
  PZE X4.1P C 787587 24DC 4NA 22,5-Molla
  PZE X4.1P C 787588 24..240AC/DC 4NA 22,5-Molla
  PZE X5 774595 24DC 5NA 45
  PZE X5P 777150 24DC 5NA+2pnp 45-Vite
  PZE X5P C 787150 24DC 5NA+2pnp 45-Molla
  PZE 9 774140 24AC 8NA+1NC 90
  PZE 9 774143 110-120AC 8NA+1NC 90
  PZE 9 774148 230AC 8NA+1NC 90
  PZE 9 774150 24DC 8NA+1NC 90
  PZE 9P 777140 24AC/DC 8NA+1NC 90-Vite
  PZE 9P C 787140 24AC/DC 8NA+1NC 90-Molla
  PZE 9P 777148 100..240AC/DC 8NA+1NC 90-Vite
  PZE 9P C 787148 100..240AC/DC 8NA+1NC 90-Molla
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZ X
  MODELLO CODICE TENSIONE CONTATTI LARGH./P.
  PNOZ X; Moduli Espansione Contatti-Ritardati
  PZE X4V 0,5 fix. 774580 24DC 4NA(R) 22,5
  PZE X4V 1 fix. 774581 24DC 4NA® 22,5
  PZE X4V 2 fix. 774582 24DC 4NA(R) 22,5
  PZE X4V 3 fix. 774583 24DC 4NA(R) 22,5
  PZE X4VP 0,5 fix. 777580 24DC 4NA(R) 22,5-Vite
  PZE X4VP C 0,5 fix. 787580 24DC 4NA(R) 22,5-Molla
  PZE X4VP 1 fix. 777581 24DC 4NA(R) 22,5-Vite
  PZE X4VP C 1 fix. 787581 24DC 4NA(R) 22,5-Molla
  PZE X4VP 2 fix. 777582 24DC 4NA(R) 22,5-Vite
  PZE X4VP C 2 fix. 787582 24DC 4NA(R) 22,5-Molla
  PZE X4VP 3 fix. 777583 24DC 4NA(R) 22,5-Vite
  PZE X4VP C 3 fix. 787583 24DC 4NA(R) 22,5-Molla
  PZE X4VP4 1,2,3,4s 777586 24DC 4NA(R) 45-Vite
  PZE X4VP4 C 1,2,3,4s 787586 24DC 4NA(R) 45-Molla
  PZE X4V8 774584 24DC 4NA(R) 45
  PZE X4VP8 5,6,7,8s 777584 24DC 4NA(R) 45-Vite
  PZE X4VP8 C 5,6,7,8s 787584 24DC 4NA(R) 45-Molla
  PZE X5V 1,5 fix. 774592 24DC 5NA(R) 45
  PZE X5V 3 fix. 774593 24DC 5NA(R) 45
  PNOZ X; Moduli controllo Motore fermo e numero giri
  PSWZ-X1P (0,02-0,5V) 777949 24..240AC/DC 2NA+1NC+2pnp 45-Vite
  PSWZ-X1P C (0,02-0,5V) 787949 24..240AC/DC 2NA+1NC+2pnp 45-Molla
  PSWZ-X1P (0,12-3V) 777950 24..240AC/DC 2NA+1NC+2pnp 45-Vite
  PSWZ-X1P 3V C(0,12-3V) 787950 24..240AC/DC 2NA+1NC+2pnp 45-Molla
  PSWZ-X1P (0,0075-0,5V) 777951 24..240AC/DC 2NA+1NC+2pnp 45-Vite
  PSWZ-X1PC(0,0075-0,5V) 787951 24..240AC/DC 2NA+1NC+2pnp 45-Molla
  Spare part-Set Morsetti per PNOZ e PNOZelog
  Morsetti S99 (P1+P2) 374280   1 x tipo -Vite
  Morsetti S99 C (P1+P2) 374290   1 x tipo -Molla
  Morsetti S99 (P3+P4) 374281   1 x tipo -Vite
  Morsetti S99 C (P3+P4) 374291   1 x tipo -Molla
  Morsetti S99 (P5+P5) 374282   1 x tipo -Vite
  Morsetti S99 C (P5+P5) 374292   1 x tipo -Molla
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZ X
  MODELLO CODICE TENSIONE CONTATTI LARGH./P.
  Accessori-CD-DVD service con macro PNOZ/CMT/PSEN
  CD con macro EPLAN 301996      
  DVD con macro EPLAN P8 301997      
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZ Sigma
  MODELLO CODICE TENSIONE CONTATTI LARGH./P.
  PNOZsigma; Moduli per Arresto di Emergenza e controllo ripari mobili-Arresto di categoria 0
  PNOZ s1 750101 24DC 2NA+1pnp 12,5-Vite
  PNOZ s1 C 751101 24DC 2NA+1pnp 12,5-Molla
  PNOZ s2 750102 24DC 3NA+1NC+1pnp 17,5-Vite
  PNOZ s2 C 751102 24DC 3NA+1NC+1pnp 17,5-Molla
  PNOZ s3 750103 24DC 2NA+1pnp 17,5-Vite
  PNOZ s3 C 751103 24DC 2NA+1pnp 17,5-Molla
  PNOZ s4 750104 24DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s4 C 751104 24DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Molla
  PNOZ s4 750134 48..240AC/DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s4 C 751134 48..240AC/DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Molla
  PNOZ s4.1 750124 24DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s4.1 C 751124 24DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Molla
  PNOZ s4.1 750154 48..240AC/DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s4.1 C 751154 48..240AC/DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Molla
  PNOZsigma; Moduli per Arresto di Emergenza e controllo ripari mobili-Arresto di categoria 1
  PNOZ s5 750105 24DC 2NA+2NA(R)+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s5 C 751105 24DC 2NA+2NA(R)+1pnp 22,5-Molla
  PNOZ s5 750135 48..240AC/DC 2NA+2NA(R)+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s5 C 751135 48..240AC/DC 2NA+2NA(R)+1pnp 22,5-Molla
  PNOZ s5 C Coated 751185 24DC 2NA+2NA(R)+1pnp 22,5-Molla
  PNOZsigma; Moduli per Comando Bimanuale
  PNOZ s6 750106 24DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s6 C 751106 24DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Molla
  PNOZ s6 750136 48..240AC/DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s6 C 751136 48..240AC/DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Molla
  PNOZ s6.1 750126 24DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s6.1 C 751126 24DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Molla
  PNOZ s6.1 750156 48..240AC/DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Vite
  PNOZ s6.1 C 751156 48..240AC/DC 3NA+1NC+1pnp 22,5-Molla
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZ Sigma
  MODELLO CODICE TENSIONE CONTATTI LARGH./P.
  PNOZsigma; Moduli Espansione Contatti-Istantanei
  PNOZ s7 750107 24DC 4NA+1NC 17,5-Vite
  PNOZ s7 C 751107 24DC 4NA+1NC 17,5-Molla
  PNOZ s7 C Coated 751187 24DC 4NA+1NC 17,5-Molla
  PNOZ s7.1 750167 24DC 3NA 17,5-Vite
  PNOZ s7.1 C 751167 24DC 3NA 17,5-Molla
  PNOZ s7.2 750177 24DC 4NA+1NC 17,5-Vite
  PNOZ s7.2 C 751177 24DC 4NA+1NC 17,5-Molla
  PNOZ s8 750108 24DC 2NA+1pnp 12,5-Vite
  PNOZ s8 C 751108 24DC 2NA+1pnp 12,5-Molla
  PNOZ s10 750110 24DC 4NA+1NC 45-Vite
  PNOZ s10 C 751110 24DC 4NA+1NC 45-Molla
  PNOZ s11 750111 24DC 8NA+1NC 45-Vite
  PNOZ s11 C 751111 24DC 8NA+1NC 45-Molla
  PNOZsigma; Moduli Espansione Contatti per PNOZ s30, PNOZmulti Mini
  PNOZ s22 750132 24DC (3NA+1NC) x 2 22,5-Vite
  PNOZ s22 C 751132 24DC (3NA+1NC) x 2 22,5-Molla
  PNOZsigma; Moduli Espansione Contatti-Ritardati-Timer
  PNOZ s9 750109 24DC 3NA+1NC 17,5-Vite
  PNOZ s9 C 751109 24DC 3NA+1NC 17,5-Molla
  PNOZ s9 C Coated 751189 24DC 3NA+1NC 17,5-Molla
  PNOZsigma; Controllo velocità PNOZ s30
  PNOZ s30 750330 24-240ACDC Completo di chipcard e morsetti 45-Vite
  PNOZ s30 C 751330 24-240ACDC Completo di chipcard e morsetti 45-Molla
  PNOZsigma; Controllo velocità PNOZ s30. Accessori
  Chipcard/Cavo com/Adattatori     Vedere PNOZmulti  
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZ Sigma
  MODELLO CODICE TENSIONE CONTATTI LARGH./P.
  PNOZsigma; Spare part
  Set morsetti 750002   x cust. 12,5mm -Vite
  Set morsetti 750003   x cust. 17,5mm -Vite
  Set morsetti 750004   x cust. 22,5mm -Vite
  Set morsetti 750008   x cust. 45mm -Vite
  Set 2; morsetti 750012   x PNOZ s20 -Vite
  Set 3; morsetti 750014   x PNOZ s30 -Vite
  Set morsetti 751002   x cust. 12,5mm -Molla
  Set morsetti 751003   x cust. 17,5mm -Molla
  Set morsetti 751004   x cust. 22,5mm -Molla
  Set morsetti 751008   x cust. 45mm -Molla
  Set 2; morsetti 751012   x PNOZ s20 -Molla
  Set 3; morsetti 751014   x PNOZ s30 -Molla
  Conn. terminale 750010   10pz  
  Conn. Espansione 750020   10pz  
  PNOZ s pIE 750900   Morset. x filtro Inp. 24V+.  
  PNOZ s nIE 750910   Morset. x filtro Inp. 24V-.  
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZelog
  MODELLO CODICE TENSIONE USCITE LARGH./P.
  PNOZelog; Moduli per Arresto di Emergenza e controllo ripari mobili-Arresto di categoria 0
  PNOZe1p 774130 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe1p C 784130 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Molla
  PNOZe1.1p 774133 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe1.1p C 784133 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Molla
  PNOZe6.1p 774192 24DC 2PNP+1pnp+4NA 45-Vite
  PNOZe6.1p C 784192 24DC 2PNP+1pnp+4NA 45-Molla
  PNOZelog; Moduli per Arresto di Emergenza e controllo ripari mobili-Arresto di categoria 1
  PNOZe1vp 10s 774131 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe1vp 10s C 784131 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp 22,5-Molla
  PNOZe1vp 300s 774132 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe1vp 300s C 784132 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp 22,5-Molla
  PNOZe6vp 774193 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp+4NA 45-Vite
  PNOZe6vp C 784193 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp+4NA 45-Molla
  PNOZelog; Moduli per Comando Bimanuale
  PNOZe2.2p 774135 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe2.2p C 784135 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Molla
  PNOZe2.1p 774136 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe2.1p C 784136 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Molla
  PNOZelog; Moduli per Interruttori magnetici PSEN-Arresto di categoria 0
  PNOZe3.1p 774139 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe3.1p C 784139 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Molla
  PNOZelog; Moduli per Interruttori magnetici PSEN-Arresto di categoria 1
  PNOZe3vp 10s 774137 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe3vp 10s C 784137 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp 22,5-Molla
  PNOZe3vp 300s 774138 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe3vp 300s C 784138 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp 22,5-Molla
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZelog
  MODELLO CODICE TENSIONE USCITE LARGH./P.
  PNOZelog; Moduli per tappeti sensibili (omologati per tappeti Mayser)
  PNOZe4.1p 774180 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe4.1p C 784180 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Molla
  PNOZe4.vp 10s 774181 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Vite
  PNOZe4.vp 10s C 784181 24DC 2PNP+1pnp 22,5-Molla
  PNOZelog; Moduli per Arresto di Emergenza e controllo ripari mobili-Arresto di categoria 0-Due funzioni per modulo
  PNOZe5.11p 774190 24DC 2PNP+2pnp 22,5-Vite
  PNOZe5.11p C 784190 24DC 2PNP+2pnp 22,5-Molla
  PNOZe5.13p 774191 24DC 2PNP+2pnp 22,5-Vite
  PNOZe5.13p C 784191 24DC 2PNP+2pnp 22,5-Molla
  PNOZelog; Moduli per fotocellule monoraggio
  PNOZe7p 774197 24DC 2PNP+2pnp 22,5-Vite
  PNOZe7p C 784197 24DC 2PNP+2pnp 22,5-Molla
  PNOZelog; Moduli per PLIDd
  PNOZe8p 774198 24DC 2PNP+2pnp (per PLIDd) 22,5-Vite
  PNOZe8p C 784198 24DC 2PNP+2pnp (per PLIDd) 22,5-Molla
  PNOZelog; PLIDd
  PLIDd1 774260 24DC   -Vite
  PLIDd1 C 784260 24DC   -Molla
  PNOZelog; Spare part-PNOZelog driver CD per diagnostica
  PNOZelog driver CD 874130B      
  PNOZelog; Spare part-Set Morsetti di ricambio
  Morsetti S99 (P1+P2) 374280   1 x tipo -Vite
  Morsetti S99 C (P1+P2) 374290   1 x tipo -Molla
  PNOZelog; Spare part-Morsetti filtro RC
  Morsetto con RC 3-10 KOhm 774195      
  Morsetto con RC 10-30 KOhm 774196      
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZpower
  MODELLO CODICE TENSIONE CONTATTI LARGH./P.
  PNOZpower; Moduli base per Arr. di Emerg. e controllo ripari mobili-Arresto di categoria 0
  PNOZp1p 773300 24DC 2pnp 45-Vite
  PNOZpower; Moduli base per Interfaccia PNOZelog/PSS-Arresto di categoria 0/1
  PNOZpe1p 773900 24DC 2pnp 22-Vite
  PNOZpower; Moduli base per Arr. di Emerg. e controllo ripari mobili-Arresto di categoria 1
  PNOZp1vp 30s 773950 24DC 2pnp 45-Vite
  PNOZp1vp 300s 773951 24DC 2pnp 45-Vite
  PNOZpower; Moduli di espansione
  PNOZpo3.1p 773630   8NA x 8 Amp 45-Vite
  PNOZpo3.2p 773631   4NA x 16 Amp 90-Vite
  PNOZpo3.3p 773632   3 x 16 Amp (AC3) 90-Vite
  PNOZpo3p 773634   3NA+1NC 22,5-Vite
  PNOZpo4p 773635   4NA 22,5-Vite
  PNOZpower; Moduli alimentatore
  PNOZpps1p 773200 100..240AC/DC   45-Vite
  PNOZpower; Accessori/Spare parts
  Bus Terminator 779120   Terminatore di bus  
  PNOZpe2p 779125   Interfaccia Bus  
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZmulti
  MODELLO CODICE TENSIONE FUNZIONE LARGH./P.
  PNOZmulti; Modulo base
  PNOZm1p 773100 24DC 20 ingressi-3/6 uscite. 135-Plug
  PNOZm1p ETH 773103 24DC 20 ingressi-3/6 uscite. Ethernet 135-Plug
  PNOZm1p ETH Coated 773104 24DC 20 ingressi-3/6 uscite. Coated. Ethernet 135-Plug
  PNOZm1p Coated 773105 24DC 20 ingressi-3/6 uscite. Coated 135-Plug
  PNOZm0p 773110 24DC 20 ingressi-3/6 uscite 135-Plug
  PNOZm0p ETH 773113 24DC 20 ingressi-3/6 uscite. Ethernet 135-Plug
  PNOZm2p 773120 24DC 20 ingressi-3/6 uscite. Per presse 135-Plug
  PNOZm2p ETH 773123 24DC 20 ingressi-3/6 uscite. Per presse. Ethernet 135-Plug
  PNOZm3p 773125 24DC 20 ingressi-3/6 uscite. Per bruciatori 135-Plug
  PNOZm3p ETH 773126 24DC 20 ingressi-3/6 uscite. Per bruciatori.Ethernet 135-Plug
  PNOZmulti; Moduli di comunicazione-Safe Link
  PNOZml1p 773540 24DC Interfaccia Safe Link 22,5
  PNOZml1p Coated 773545 24DC Interfaccia Safe Link Coated 22,5
  PNOZml2p 773602 24DC Interfaccia Safe Link per PDP67F8DION 22,5
  PNOZmulti; Moduli di espansione-Ingressi/Uscite digitali
  PNOZmi1p 773400 24DC 8 Ingressi 22,5-Plug
  PNOZmi1p Coated 773405 24DC 8 Ingressi 22,5-Plug
  PNOZmo1p 773500 24DC 4 uscite PNP 22,5-Plug
  PNOZmo1p Coated 773505 24DC 4 uscite PNP 22,5-Plug
  PNOZmo3p 773510 24DC 2 uscite Bipolari 22,5-Plug
  PNOZmo2p 773520 24DC 1/2 uscite relè 22,5-Plug
  PNOZmo2p Coated 773525 24DC 1/2 uscite relè 22,5-Plug
  PNOZmo5p 773534 24DC 2/4 uscite relè. Per bruciatori 22,5-Plug
  PNOZmo4p 773536 24DC 2/4 uscite relè 22,5-Plug
  PNOZmo4p Coated 773537 24DC 2/4 uscite relè 22,5-Plug
  PNOZmulti; Moduli di espansione-Ingressi digitali standard
  PNOZmi2p 773410 24DC 8 Ingressi - standard 22,5-Plug
  PNOZmulti; Moduli di espansione-Uscite digitali standard
  PNOZmc1p 773700 24DC 16 uscite PNP -standard 45-Plug
  PNOZmc1p Coated 773705 24DC 16 uscite PNP -standard 45-Plug
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZmulti
  MODELLO CODICE TENSIONE FUNZIONE LARGH./P.
  PNOZmulti; Moduli di espansione-Controllo rotazione
  PNOZms1p 773800 24DC 2 controlli asse 45-Plug
  PNOZms2p 773810 24DC 2 controlli asse 45-Plug
  PNOZms2p TTL Coated 773811 24DC 2 controlli asse 45-Plug
  PNOZms2p HTL 773815 24DC 2 controlli asse 45-Plug
  PNOZms2p TTL 773816 24DC 2 controlli asse 45-Plug
  PNOZms3p 773820 24DC 2 controlli asse 45-Plug
  PNOZms3p HTL 773825 24DC 2 controlli asse 45-Plug
  PNOZms3p TTL 773826 24DC 2 controlli asse 45-Plug
  PNOZms4p 773830 24DC 1 controllo asse 45-Plug
  PNOZmulti; Moduli di espansione-Ingressi analogici
  PNOZma1p 773812 24DC 2 ingressi analogici A/V 45-Plug
  PNOZma1p Coated 773813 24DC 2 ingressi analogici A/V 45-Plug
  PNOZmulti; Moduli di comunicazione-Bus di campo
  PNOZmc2p 773710 24DC Interfaccia EtherCAT 22,5
  PNOZmc4p DeviceNet 2 773711 24DC Interfaccia DeviceNet 2 22,5
  PNOZmc6p CANopen 2 773712 24DC Interfaccia CANopen 2 22,5
  PNOZmc2p EtherCAT 2 773713 24DC Interfaccia EtherCAT 2 (in preparazione) 22,5
  PNOZmc8p Mod/Eth 2 773714 24DC Interfaccia ModBus TCP/Ethernet IP 2 (in preparazione) 22,5
  PNOZmc7p CC-Link 2 773716 24DC Interfaccia CC-Link 2 (in preparazione) 22,5
  PNOZmc0p 773720 24DC Alimentatore a 24 DC per Interbus LWL/Fibre Ottiche 22,5
  PNOZmc5p 773723 24DC Interfaccia Interbus 22,5
  PNOZmc7p Coated 773725 24DC Interfaccia CC-Link Coated 22,5
  PNOZmc7p 773726 24DC Interfaccia CC-Link 22,5
  PNOZmc5.1p 773728 24DC Interfaccia Interbus LWL/Fibre Ottiche 22,5
  PNOZmc8p 773730 24DC Interfaccia Ethernet IP/ModBus TCP 22,5
  PNOZmc9p 773731 24DC Interfaccia Profinet 22,5
  PNOZmc3p Profibus 2 773732 24DC Interfaccia Profibus 2 22,5
  PNOZmc8p Coated 773734 24DC Interfaccia Ethernet IP/ModBus TCP Coated 22,5
  PNOZmulti; Set morsetti per PNOZm0p/PNOZm1p/PNOZm2p/PNOZm3p
  Set x 1 783100   Morsetti a molla  
  Set x 1 793100   Morsetti a vite  
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZmulti
  MODELLO CODICE TENSIONE FUNZIONE LARGH./P.
  PNOZmulti; Set morsetti per PNOZmi1p/PNOZmo1p/PNOZmi2p/PNOZmo3p/PNOZml1p/PNOZml2p
  Set x 1 783400   Morsetti a molla  
  Set x 1 793400   Morsetti a vite  
  PNOZmulti; Set morsetti per PNOZmo2p
  Set x 1 783520   Morsetti a molla  
  Set x 1 793520   Morsetti a vite  
  PNOZmulti; Set morsetti per PNOZmo4p
  Set x 1 783536   Morsetti a molla  
  Set x 1 793536   Morsetti a vite  
  PNOZmulti; Set morsetti per PNOZmc1p/PNOZma1p
  Set x 1 783700   Morsetti a molla  
  Set x 1 793700   Morsetti a vite  
  PNOZmulti; Set morsetti per PNOZms1/2/3/4p
  Set x 1 783800   Morsetti a molla  
  Set x 1 793800   Morsetti a vite  
           
  Moduli di Sicurezza - Serie PNOZmulti
  MODELLO CODICE TENSIONE FUNZIONE LARGH./P.
  PNOZmulti; Accessori per PNOZms1/2/3/4p
  PNOZmsi1Bp 773839   Adattatore Si/Ha 25/25 5m  
  PNOZmsi1Ap 773840   Adattatore Si/Ha 25/25 2,5m  
  PNOZmsi1Bp 773841   Adattatore Si/Ha 25/25 2,5m  
  PNOZmsi3Ap 773842   Adattatore Si/Ha 15/15 2,5m  
  PNOZmsi3Bp 773843   Adattatore Si/Ha 15/15 2,5m  
  PNOZmsi1Ap 773844   Adattatore Si/Ha 25/25 5m  
  PNOZmsi10p 773854   Cavo Adattatore 2,5m  
  PNOZmsi11p 773855   Cavo Adattatore 1,5m  
  PNOZmsi9p 773856   Cavo Adattatore 5m  
  PNOZmsi5p 773857   Adattatore Bo/Rex 15/15 2,5m  
  PNOZmsi5p 773858   Adattatore Bo/Rex 15/15 1,5m  
  PNOZmsi6p 773859   Adattatore Elau 9/9 7,5m (per ms2)  
  PNOZmsi6p 773860   Adattatore Elau 9/9 2,5m (per ms2)  
  PNOZmsi6p 773861   Adattatore Elau 9/9 1,5m (per ms2)  
  PNOZmsi8p 773862   Adattatore Lenze 9/9 2,5m  
  PNOZmsi8p 773863   Adattatore Lenze 9/9 1,5m  
  PNOZmsi7p 773864   Adattatore SEW 15/15 2,5m  
  PNOZmsi7p 773865   Adattatore SEW 15/15 1,5m  
  PNOZmsi12p 773868   Adattatore Rockwell 15/15 pin  
  PNOZmsi S09 773870   Connettore Adattatore a 9 pin  
  PNOZmsi S15 773871   Connettore Adattatore a 15 pin  
  PNOZmsi S25 773872   Connettore Adattatore a 25 pin  
  PNOZmsi15p 773874   Adattatore per Tendo 15/15 2,5m (per ms2)  
  PNOZmsi17p 773875   Adattatore per Bos/Rex/Indr. 15/15 4,0m (per ms2)  
  PNOZmsi14p 773878   Adattatore per Leroy 15/15 2,5m (per ms2)  
  PNOZmsi b1 box 15p 773880   Box d'interfaccia per PNOZms2p, 15p  
  PNOZmsi b0 cavo 773881   Cavo per PNOZmsib1/ms2p 0,3m  
  15/RJ45        
  PNOZmsi b1 box 9p 773882   Box d'interfaccia per PNOZms2p, 9p  
  PNOZmsi b1 box 25p 773883   Box d'interfaccia per PNOZms2p, 25p  
  PNOZmsi b0 cavo 773884   Cavo per PNOZmsib1/ms2p 2,5m  
  25/RJ45           

   

  © Copyright 2011 Pilz Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại : 0938.214.498       

  Email : canh.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói